FEDU‎ > ‎

FEDU.SE188577

توانستى خيرايي (با) لةشارى كوَية و روَلي لةبةرهةم هينانى ووزةى كارةبا(ليكولينةوةيةكة لةجوكرافياى ووزة)
دلير عزيز طه
 Department of Geography, Faculty of Education, Koya University
http://koyauniversity.org

الملخص: ووزةى با بةيةكيك لةسةرجاوةي وزةى نويَ بوةكان دائةنريَت ، كة يةكيك لةسيفةت و خةسلةتةكانى فةراهةم بونيةتى بةشيوةيةكى باك و ئاسانى بةكارهينانى ثةيوةندى لةنيوان بةكاربردنى ووزة و ثيسبوونى ذينطة زور روونة ئةويش لةدةرئةنجامى نيطةتيفي فراوانى وةك طورانكارى ئاووهةوا كة بةرزبونةوةى ثلةكانى طةرماى طوَى زةوى و ريذةى شىَ لةهةوا و بلاو بونةوةى لافاو طةردةلوولى تيكدةرو طورانكارى تر كةزال بوون بةسةريدا زور ئةستةم دةبيت ، بوية ثيويستة طورانكارى لةبةكاربردنى نةوت بوَ سةرضاوةى ووزة ياخود نويبوَوة بكريَت وةك ( ووزةى خوَر ، ووزةى خيزاوو نيشتاو ) وةيةكيَكى تر لةم ووزةية كةبرى تيضووى كةمترةو طونجاو ترة بو بةرهةم هينانى ووزةى كارةبا ئةويش (ووزةى باية )

المفاتيح: -ووزةى خوَر ، ووزةى خيزاوو نيشتاو ووزةى باخيرايي و ئاراستةى با كونجاوة بو قوَزتنةوةى بةرهةم هينانى كارةبا ،هاوكيشةيةكى بيركارى ،بةرهةم هينانى كارةبا ، بيسبوونى زينكة ، الطواحين الهوائية ، تيشكى خور ، ئاراستةى با ، الكتل الهوائية :- Air masses
1-الكتل الهوائية القطبية القارية (cp) (8)
2- الكتل الهوائية المدارية القارية CT)) 
3- الكتل الهوائية المدارية البحرية (mT) 
4- الكتل الهوائية القطبية البحرية (mp) 
Date:11/02/2018
Place: Faculty Of Education,Department of Geography/ تاقيكه ى GIS
Ċ
Caroline Yousif Daniel,
May 28, 2018, 8:36 AM