ئەنجامی تاقیکردنەوەی زارەکی

بەڕێزان 
فایله‌كانی خواره‌وه‌ ئه‌نجامی به‌رایی خوێندنی ماسته‌رن، تا قۆناغی گازانده‌ ته‌واو نه‌بێ. نابن به‌ ئه‌نجامی كۆتایی و ئه‌گه‌ری گۆڕانیان هه‌یه‌. تكایه‌ ئه‌گه‌ر گازانده‌ت له‌ ئه‌نجامه‌كه‌ی خۆت هه‌یه‌، فۆرمی گازانده‌ پڕ بكه‌وه‌.

Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM
Ċ
Haidar Lashkry,
Oct 8, 2020, 8:31 AM