Research & Supervision

1. اشراف رسالاطروحة الدكتوراة الطالب قاسم محمد بعنوان السردیه‌ فی مخائیل النعیمه‌                          
2. اشراف على اطروحة الدكتورا للطالب صباح كريم بعنوان اتجاهات المقالة عند الامام محمد عبدة/ دراسة نقدية